Ramonda
Reserve

резервирам сега

Ramonda

резервирам

Пристигане: Dolazak
тръгване: Odlazak
Възрастни:
деца:

божия пещера

На югоизточния край на южната кукаи се намира Божията пещера, река изворна пещера. Намира се в атракта на село Богна, на 12 км от Болевц. Той е една от най-дългите пещери в Сърбия, а дължината на проучените канали е около 6 км. Според морфологията, Божията пещера е хоризонтална подземна форма на сърдечно лекарство с канали на три етажа. В пещерата на боговете има много интересна фауна. Псевдоскорпия, земни ендемични скариди и субтроглофилно насекомо са от значение. В озеленената част на пещерата се открояват: концертна зала, където северната стена е облицована с монументални орнаменти, с Куба и салса на цветовете. Изглежда тържествено и внушително. Той е много акустичен и осигурява условия за организиране на музикално и литературно съдържание. Минната зала се намира на терасата вдясно от речния канал. Посветена е на богоподобилите. Циклоп Хол има изобилие от бижута от преобладаващата сталагмит група. Централното място е заето от циклопите, на които се нарича залата. Хайддук Хол е кръстен на сталагмита, която символизира Хаждук Велика, а близо до Вълка е неговият верен и смел спътник Кошук Сана.