Ramonda
Reserve

резервирам сега

Ramonda

резервирам

Пристигане: Dolazak
тръгване: Odlazak
Възрастни:
деца:

Pećura

Пея се намира в село Криви Уиър и се състои от пролетния комплекс "Тимок" в Черно. Този източник всъщност е източникът на река Блек Тимок, който се състои от два източника, които не са свързани помежду си. Основният източник е в началото на Педжанското дефиле, откъдето водата се издига частично под скалите и отчасти от пещерата и има постоянен поток от вода, с малки колебания, но не изсъхва. Вторият източник е по-слаб и се намира в малка пещера, близо до останките на някогашния воден водший, и често изсъхва през лятото. В самия източник на Black Timock, преди Втората световна война, експлоатира малка водноелектрическа централа, която снабдява селото с електричество. В комплекс Пея има 3 пещери и един термален извор, чиято температура на водата е 21-22 градуса по Целзий. Криви Уиър е смятан за център на тимошката бунт, а там започва кариерата си.