Ramonda
Reserve

Rezervisite odmah

Ramonda

Rezervisite

Dolazak: Dolazak
Odlazak: Odlazak
Odrasli:
Deca:

Manastir Krepičevac

Manastir Krepičevac nalazi se severno od sela Jablanica na oko 6 km udaljenosti, u živopisnom predelu Radovanske reke (43 ° 51'12.79"N 21 ° 51'1.33"E). Do ove svetinje se stiže neasfaltiranim, zemljanim putem. Crkva je pravougaoni trikonhos sa pripratom na zapadnoj strani, bez kupole i dvoslivnim krovom, dok u enterijeru ima ozidani i oslikani ikonostas.  Izgrađena je najkasnije krajem 15. ili početkom 16. veka. Najviše nam o ktitorima govore portreti koji su sačuvani na severnom zidu priprate, gde vidimo ktitora Georgija, njegovu ženu Zoru i sina Manojla, dok je ktitorski natpis je oštećen. Crkva je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice i čuva u svojoj unutrašnjosti jednu od najlepših i najskladnijih galerija fresaka svog vremena. U donjem delu južnog zida, ispred ikonostasa, nalazi se niša sa freskom usnulog svetog starca Josifa isihaste, verovatno prvog igumana Krepičevca.  Iznad ulaza u crkvu naslikano je poprsje Bogorodice sa Hristom, dok je jugozapadno od crkve u novije vreme podignug zvonik.  Krepičevac je kao ženski manastir bio živ do osamdesetih godina 20. veka , a sada ga opslužuju boljevački sveštenici. U blizini manastira nalazi se česma, koja obiluje vodom tokom cele godine. Na uzvišenju južno iznad hrama nalazi se manje manastirsko groblje, a nešto dalje ka istoku potpuno urušeni manastirski konaci.