Ramonda
Reserve

Rezervisite odmah

Ramonda

Rezervisite

Dolazak: Dolazak
Odlazak: Odlazak
Odrasli:
Deca:

Manastir Lapušnja

Manastir Lapušnja udaljen je dva kilometra od magistralnog puta Paraćin – Zaječar, nasuprot skretanja za Krivi Vir. Do ove svetinje se stiže neasfaltiranim, zemljanim putem u pravcu Rtnja. Ova svetinja nalazi se u uvali pored Lopušanskog potoka, a podno brda Vučja Glava (43 ° 47'18.8"N 21 ° 47'13.6"E). Danas postojeći hram, posvećen Svetom ocu Nikolaju Čudotvorcu, svojim stilom i monumentalnošću arhitekture i celog kompleksa sa ostacima temelja pratećih pomoćnih objekata u neposrednoj okolini crkve, ukazuje da je manastir osnovan i podignut pre turskih osvajanja, odnosno najkasnije u vreme srpske despotovine. U prilog ovome svedoči i činjenica da najstariji pisani podatak o manastiru Lapušnja datira iz 1455. godine. Crkvu oblika trikonhosa (trolista) sa osmostranom kupolom, trodelnim oltarskim prostorom i pripratom obnovio je 1501. godine vojvoda Jovan Radul , a živopisana je 1510. godine za vreme igumana jeromonaha Teodora, o trošku kneza Bogoja i gospođe Mare. Sa južne strane delimično je sačuvana prizidana kapela. Godine 1971. prezidani su zidovi i svod južne konhe, priprata i oltarska apsida su delimično restaurirani, a istovremeno je obavljena stručna zaštita živopisa. Danas je Lapušnja hram bez krova i svodova ali sa očuvanom jugozapadnom četvrtinom kupole, sa bledim ostacima fresaka i spada u spomenike kulture od velikog značaja u Srbiji.