Ramonda
Reserve

Rezervisite odmah

Ramonda

Rezervisite

Dolazak: Dolazak
Odlazak: Odlazak
Odrasli:
Deca:

Manastir Lozica

Manastir Lozica nalazi se u širem podnožju zapadno od Rtnja, oko pet kilometara nasuprot Krivog Vira, a sa južne magistralnog puta Paraćin – Zaječar (43 ° 47'43.08"N 21 ° 45'36.97"E). Najstariji podaci o manastiru datiraju iz 1455. godine kada je kao poreski obveznik unet u turski popis. Prema tome, manastir i crkva podignuti su najkasnije u vreme srpske despotovine. Crkva je u obliku trikonhosa sa kupolom, dimenzija 14 h 6 metara. zidana kamenom i posebnim prostorijama za proskomidiju i đakonik u oltaru. Na južnoj strani nekada je imao kapelu, kako je to potvrđeno istraživanjima. Posvećena je Svetom Arhangelu Gavrilu, te svake godine 26. jula biva crkveno-narodni sabor dan hramovne slave. Manastirska crkva je prvi put obnovljena 1680, a drugi put 1850. godine. Od 1854. godine , kada je manastir ostao bez monaštva, Lozica postaje parohijska crkva, koju danas opslužuju boljevački sveštenici. Unutrašnjost je u manjoj meri sanirana i sređena. Sa južne strane nalazi se zvonik, koji je obnovljen 2010. godine. Nadomak crkve je veoma jak izvor pitke i hladne vode, kao i fabrika vode.