Ramonda
Reserve

Rezervisite odmah

Ramonda

Rezervisite

Dolazak: Dolazak
Odlazak: Odlazak
Odrasli:
Deca:

Bogovinska pećina

Bogovinska pećina, rečna izvorska pećina, nalazi se na jugoistočnom obodu masiva Južnog Kučaja. Smeštena je u ataru sela Bogovina, 12 km od Boljevca. Jedna je od najdužih pećina u Srbiji, a dužina istraženih kanala je oko 6 km. Bogovinska pećina je, po morfologiji, horizontalni podzemni oblik karstnog reljefa sa kanalima u tri etaže. U Bogovinskoj pećini živi veoma interesantna fauna kavernikolnih zglavkara. Po značaju se izdvaja pseudoškorpija, kopneni endemski račić i suptroglofilni insekt.

U uređenom delu pećine izdvajaju se: Koncertna dvorana gde je severni zid obložen monumentalnim ukrasima, sa kubetom i salivima boja. Deluje svečano i impozantno. Veoma je akustična i pruža uslove za organizovanje muzičkih i literalnih sadržaja. Rudarska dvorana nalazi se na terasi sa desne strane rečnog kanala. Posvećena je bogovinskim rudarima. Dvorana Kiklopa raspolaže sa obiljem nakita pretežno stalagmitske skupine. Centralno mesto zauzimaju Kiklopi po kojima je dvorana i dobila ime. Hajdučka dvorana je dobila naziv po stalagmitu rumene boje, visokim 10 metara koji simbolizuje Hajduk Veljka, a u blizini Veljka nalazi se i njegova verna i hrabra saputnica Čučuk Stana.